Wat kan je zeggen als iemands baby is overleden?

Na Nova’s overlijden kregen we uiteenlopende opmerkingen en vragen. De meest voorkomende waren “Hier zijn geen woorden voor” en “Hoe gaat het?” Omdat zeker dat laatste voor de vragensteller vaak ongepast en ongemakkelijk voelt, kreeg ik weleens de vraag of…